work > Monotypes

Acropolis
Acropolis
monotype
17 3/4 x 12 image size
2022